Du er her

Kjønnslemlestelse

I Norge arbeides det systematisk for å forebygge kjønnslemlestelse tvangsekteskap og negativ sosial kontroll. I regjeringens handlingsplan, "Retten til å bestemme over eget liv: handlingsplan mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse (2017-2020) "vises det til at kjønnslemlestelse er et alvorlig overgrep, med store fysiske og psykiske konsekvenser for de som blir utsatt.

Praksisen av kjønnslemlestelse (KLL) finner vi primært på det afrikanske kontinent, hovedsakelig langs et belte rundt Sahara. KLL praktiseres også i andre deler av verden, eksempelvis i deler av Midtøsten og i enkelte land i Asia. KLL praktiseres både blant folkegrupper som er muslimer, kristne og de med animistisk tro. Praksisen har altså ikke bakgrunn i religion men i tradisjon. Det finns forskjellige typer kjønnslemlestelse og WHO identifiserer type I-IV.

Man vet ikke om tilfeller der jenter er blitt kjønnslemlestet i Norge, og antallet jenter som har blitt kjønnslemlestet i utlandet etter å ha flyttet til Norge er lavt. Det store flertallet jenter og kvinner i Norge som er kjønnslemlestet har blitt kjønnslemlestet før ankomst til Norge. På grunn av de svært alvorlige helsemessige og samfunnsmessige konsekvensene av KLL er det like fullt stort fokus på forebygging av KLL i Norge, og på å gi de som allerede har blitt kjønnslemlestet et godt helsetilbud. Det overordnede målet i arbeidet mot kjønnslemlestelse er å stoppe praksisen som er ulovlig under norsk lov (§284 og §285). Internasjonalt arbeid mot praksisen er sentralt, og Norge er også internasjonalt forpliktet til å arbeide mot KLL gjennom vår deltakelse i en rekke internasjonale organer (deriblant FN).

På menyen til venstre finner du filmer som tar opp relevante tema knyttet til kjønnslemlestelse. Der finner du også sentrale lenker og dokumenter, under fanen "Ressurser".